Per la nostra benvolguda i estimada Wikipedia la definició seria la següent:

“Body painting o pintura corporal és una pintura artística aplicada a la pell, i és considerada com una de les primeres formes d’expressió plàstica utilitzades pels nostres avantpassats..”

Si bé és en el segle XX, quan aquest art arriba al seu punt més àlgid!!

El cos humà va ser, sens dubte, el primer suport per a la pintura, ja que a aquells avantpassats nostres, se’ls va ocórrer que la seva pell quedava molt més atractiva o molt més terrorífica si la cobrien de símbols i pigments.